Седмица след референдума за членството на Великобритания в ЕС и месеци преди предстоя160621_Slovak_EU_Presidency_ENщото българско председателство на ЕС, Паневропа-България, с подкрепата посолство на Република Словакия в България, Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria и Български дипломатически институт/Bulgarian Diplomatic Institute, има удоволствието да ви покани на публична дискусия на тема: „Quo vadis Europe: Действителните предизвикателства пред ЕС и словашкото председателство на ЕС”, която ще отбележи старта на новото председателство на Съвета на ЕС.
Ключови лектори на събитието ще бъдат посланикът на Совакия в България, Н.Пр. Мариян Йакубоци и вицепремиерът по европейските фондове и икономическа политика, Томислав Дончев.
По време на дискусията посланикът на Република Словакия ще представи публично за пръв път приоритетите на словашкото председателство на ЕС през следващите шест месеца, в контекста на изходът от британския референдум и бежанската и мигрантска криза в Европа. Вижепремиерът също ще засегне предизвикателствата пред Европа, както и българската перспектива.
Симултатен превод на български и английски ще бъде осигурен.
A week after the British referendum and months before the Bulgarian presidency of the EU, PanEurope- Bulgaria together with Embassy of the Slovak Republic to Bulgaria and European Commission in Bulgaria have the pleasure to invite you to a public discussion on the topic „Quo vadis Europe: Actual challenges for the European Union and Slovak Presidency of the Council of the EU”.
Keynote speakers on the event will be Ambassador of the Sovak Republic to Bulgaria, H.E. Marian Jakubocy and Deputy Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Tomislav Donchev.
Ambassador Jakubocy will present for the first time in public the priorities of the Slovak presidency of the Council of EU in the light of the British referendum and the migrant crisis. Deputy Prime Minister Donchev will also focus on the challenges ahead and on the Bulgarian perspective, as well.
Simultaneous interpreting will be available.