poster-final

Дигитална национална коалиция има удоволствието да ви покани на публична дискусия на тема „Социални медии и изкуствен интелект“, на 29 ноември (вторник) от 18:30 ч в S*Bar.

Събитието ще постави фокус върху социалните мрежи и ролята на изкуствения интелект в управлението им.

Гост лектори на събитието ще бъдат:

Стивън Меринджър, ръководител „Комуникационни дейности“, дирекция Публична дипломация, НАТО. Изградил дигиталната инфраструктура на НАТО, Стивън Меринджър ще сподели добри практики в изграждането на комуникацията на организацията.

Дениз Тургут, Account Technology Strategist в Microsoft, ще се фокусира върху раззбирането за изкуствен интелект и ролята му в социалните мрежи: Microsoft Tay.ai, Google DeepMind, Facebook AI Research.

Ева Димитрова, Marketing & Bot Consultant, ще представи концепцията за адаптирането на изкуствения интелект в комуникацията и персонализирането на нуждите на потребителите.

Работният език ще бъде английски.

Вход свободен, но е необходима регистрация!

……………………………………..

Digital National Alliance has the pleasure to invite you to a public discussion on the topic of “Social Media and Artificial Intelligence” on November, 29 (Tuesday) at 6:30 p.m., at S*Bar, Sofia.

The event will put focus on the use of social media and the role of artificial intelligence in managing social media channels.

Guest-speakers of the event will be:

Steven Mehringer, Head of Communications Services at NATO Public Diplomacy Division. Building NATO’s digital infrastructure from scratch, Steven Mehringer will share best practices in the organizaton’s digital outreach.

Deniz Tourgout, Account Technology Strategist at Microsoft will focus on the topic of understanding the artificial intelligence and its role in social media: Microsoft Tay.ai, Google DeepMind, Facebook AI Research.

Eva Dimitrova, Marketing and Bot Consultant will present the concept of adopting artificial intelligence in messaging, personalizing the user experience and thinking and building at scale.

Working language will be English.

Free Entrance.

Registration needed!