161104_maj_gen_stoykov_bgАтлантическият клуб в България, с подкрепата на Министерство на отбраната, организира публична лекция на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, на тема „Бъдещето на българските Военновъздушни сили в националната и съюзническата отбрана“ .

Събитието ще се състои на 30 ноември 2016 г.(сряда) от 11:00 ч в Зала Тържествена, Централен военен клуб, София.

Лекцията цели да създаде платформа за дискусия между експерти, дипломати, представители на академичния и неправителствения сектор. Събитието ще постави акцент  върху основните предизвикателства и перспективи пред Военновъздушните сили на Република България в контекста на новите рискове и заплахи за сигурността продиктувани от миграция, тероризъм, хибридна война.

Публичната лекция ще бъде предавана на живо в социалните мрежи на Атлантическия клуб в България.

За да заявите присъствието си, моля регистрирайте се!

…………………………………………………

The Atlantic Club of Bulgaria, with the support of the Ministry of Defence, organizes a public lecture of the commander of the Bulgarian Air Forces, Major General Tsanko Stoykov, on topic ‘The future of the Bulgarian Air Force within the national and allied defense’.

The event will take place on November 30th, 2016 (Wednesday) starting at 11:00 a.m. in the Central Military Club, Sofia.

The lecture aims to create a discussion platform for experts, diplomats, representatives of the academic and the non-for-profit sector. The event will emphasize on main challenges and opportunities for the Bulgarian Air Forces in the context of the new risks and threats to the security enforced by migration, terrorism and hybrid war.

The public lecture will be live streamed on the social networks of the Atlantic Club of Bulgaria.

To confirm your attendance, please register!