Дискус170110_American_Authors_BGията на тема “България през перото и сърцето на Америка” – предлага нов и различен поглед към темата за отношенията между България и САЩ, изследвайки тяхното развитие, отразено в непреходните исторически свидетелства – книгите, които американски автори са писали за България от началото на 20-ти век до наши дни.

Събитието ще възроди от забравата американските автори и техните произведения за нашата страна – България и българите са привличали академичния интерес и чисто човешката съпричастност на забележителни американски изследователи, които са проучвали и публикували своите наблюдения и анализи за българската история, политика, култура, образование, фолклор от началото на 20 век до днес.

Събитието е организирано от US-Bulgaria Alumni Association и е със специалната подкрепа на U.S. Embassy Sofia и ще се проведе на 25 януари 2017, от 18:30 часа в Американския кортнър (пл. Славейков 4а).