Атлантическият Клуб в България и Атлантическият съвет на Сърбия организират международен семинар на тема “Фундаментална готовност за кибер сигурност на Балканите”. Събитието е с подкрепата на програмата “НАТО за мир и сигурност”. В семинара ще вземат участие експерти в областта на кибер сигурността от над 10 държави. Основната цел на събитието е да подпомогне развитието на способностите за кибернетична отбрана в района на Балканите. То ще се фокусира върху пет основни приоритета като: информираност за ситуацията в кибернетичното пространство, защита на критичната информационна инфраструктура, капацитет за кибернетична сигурност, изграждане на култури и политики и обмен на най-добри практики чрез представяне на нови технологии от местната и международната индустрия за кибернетична сигурност. Семинарът ще се проведе в периода 17-19 октомври в Белград.